Milí návštěvníci, turisté, pocestní, poutníci!

Přijměte prosím pozvání na cestu krajem říčních údolí, z nichž každé je tolik jiné a proměnlivé během ročních období, že vás vždy dokáže překvapit krajem polních cest lemovaných prací předků, šípkem i zpěvem skřivana; krajem zádumčivých balvanů, jenž vás nutí společně s básníky přemýšlet o pomíjivé povaze bytí. Ať už se na cesty krajinou vydáte pěšky nebo na kole, vězte, že se dostanete na místa, kde se zastavíte, zpomalíte, uberete tempo. Je zcela na vás, nakolik se vám cesta stane cílem, nakolik dovolíte, aby vás krajina prostoupila a provázela.

Šťastnou cestu!
 • 01
 • 06
 • 08
 • 03
 • 11
 • 07
 • 05
 • 15
 • 12
 • 10
 • 09
 • 02
 • 04
 • 14
 • 13

 

Příroda Balinského údolí

Přírodní park Balinské údolí

Bm1 1„Každý jistě zná onen vzácný pocit, kdy se sám v sobě rozdvojí a není. Odejde ze sebe.
Jsou to prchavé chvíle lehkosti. Nelze však nikomu tvrdit, že jsem chvíli nebyl, když jsem! ...
Jak to jen někomu povědět?
Ano, potkal jsem sám sebe, pod lískovým keřem, u mechovatého balvanu.
Byl jsem dvojí: Ten, který hleděl, a ten, na kterého jsem pohlížel.
Děkuji ti, lese! Buď pozdravena, řeko!"
(Stanislav Vodička;Tam, kde usínají motýlové, 1977)

Celý článek

 

Řeka a lidé

Bm2 1Starý mlýn

V údolině mlýn je starý,
zasypaný stromů dary,
vůní vody nasátý.

Celý článek

Tajemné jezírko

Bm3 1...Na dně jezera je zlatý zámek, do kterého se vchází zlatou branou. Ale kdo jí jednou projde, nikdy se už nevrátí, nikdy neuvidí slunce. Je prý v zámku uvězněn a zpět na svět smí jen za svitu hvězd, proměněn v bílý stín, nebo v bílého koně. V té podobě musí číhat na pozdní chodce a vábit je k jezeru. Tak se vypráví....

(Marie Benešová; Povídávalo se u nás...,1966)

Celý článek

Tvář krajiny

Bm4 2Tvůj kraj

Jsi kukaček a srn a stromů s letním vanem
a v zorničkách ti hnízdí skřivánci,
jsi trav a tratí všech a v žáru svrchovaném
po stráni klaní se ti balvan za balvanem,
jeřáby, habry tví jsou zastánci.

Celý článek

Lesní porosty

Bm5 1Hlas domova

Hlas domova nepromlouvá z nebe
Vychází
z vanoucího větru a šumění stromů
ze síly mlčenlivých kmenů

Celý článek

Louky a pastviny

Bm6 1SAMOTA

Je léto. Kolébavou
si píseň zpívá les.
A já jdu svěží travou
po luhu lesním kdes,

Celý článek

Pobřežní porosty

Bm7 1Zachovalým úsekům řeky nechybí břehové porosty. Pokud tok meandruje v loukách, vytvářejí se vrbiny v hlinitých náplavech. U nás dominuje stromová vrba křehká, doprovázená tu a tam keřovitými vrbami – trojmužnou, nachovou a ušatou. Vrby jsou nejlépe z našich stromů adaptované k vytrvalému poškozování a mají úžasnou regenerační schopnost. To jim pomáhá vyrovnat se nejen s vodním proudem, ale také s činností bobra, pro něhož jsou mnohdy hlavním zdrojem zimní potravy.

Celý článek

Říční dno

Bm8 1Řeku netvoří jen vlastní tekoucí voda v korytě. Pod pojmem řeka se skrývá řada dalších biotopů. Důležitou roli hraje říční dno, které je tvořeno bahnem, pískem, štěrkem či kameny. Žije zde řada drobných organismů jak živočichů, tak rostlin. Pod samotným dnem je několik desítek centimetrů štěrku. V této vrstvě se nachází tzv. podříční voda, která je rovněž osídlena organismy říčního dna a je nepropustnou "izolační" vrstvou oddělena od hladiny pravé podzemní vody.

Celý článek

Život v řece

Bm9 1Říčka Balinka pramení severovýchodně od Arnolce v nadmořské výšce 680 m n.m. Své vody sbírá z Arnoleckých hor a široké Měřínské kotliny. Po celé délce svého toku přijímá mnoho potůčků a ve Velkém Meziříčí ústí zprava do řeky Oslavy ve výšce 425 m n.m. Celková délka toku je 47 km. V přírodním parku není tok upraven regulací břehů ani jinými zásahy.

Celý článek

Mlýny

Bm10 1V Balinách nalezneme dva mlýny. Dolní mlýn, u kterého právě stojíte, a mlýn Čermákův na druhém konci obce, kde dnes najdete pilu. Tak jako mnohé další budovy skrývá i tato ve své historii pohnuté osudy svých majitelů. A je to hlavně dílo náhody, že se může pochlubit vnitřním zařízením, které se dochovalo tak, jak jej v 50. letech minulého století zanechal poslední mlynář Cyril Doležal.

Celý článek